สะพานบุญ ร่วมบริจาค แบ่งปันช่วยเหลือสังคม

สะพานบุญ

สะพานบุญ สะพานใจ

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยาวนานกว่า 5 เดือน ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกในทุกมิติ รวมถึงบรรดาสัตว์ ต่างๆ อีกด้วย การมีจิตสาธารณะหยิบยื่นความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ เป็นการแบ่งเบาความทุกข์ยากของผู้ที่กำลังประสบปัญหาได้อีกหนึ่งหนทางหนึ่ง โดยการให้ความช่วยเหลือสังคมนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
           มูลนิธิเอสซีจีจึงขอเป็น สะพานบุญ สะพานใจ นำตัวอย่างของการช่วยเหลือแบ่งปันให้กับสังคมในช่วงโควิด-19 ที่มีความน่าเชื่อถือ หลากหลายโครงการ ภายใต้รูปแบบการออนไลน์ที่ปลอดภัยตามหลักการของ Social Distancing มาเล่าสู่กันฟัง เผื่อท่านใดจะสนใจร่วมออกแรงกาย แรงใจ หรือ กำลังทรัพย์ ตามความถนัดหรือความสะดวกของแต่ละคน

ช่วยเหลือการแพทย์และสาธารณสุข

กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. สู้ภัยโรคอุบัติใหม่ โควิด-19

           กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นโดย มูลนิธิแพทย์ชนบท ที่อาสาเป็นองค์กรกลางในการระดมความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลชุมชนกว่า 778 แห่งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลชุมชนเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคโควิด โดยช่วยให้ผู้ติดเชื้อในอำเภอได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และลดความเสี่ยงในการนำโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น ทั้งนี้ทุนที่ได้จากการบริจาคจะนำไปจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือที่ขาดแคลน
ดูแลบุคลากร สนับสนุนกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน เป็นต้น สามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่บัญชีมูลนิธิแพทย์ชนบท
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 340-201715-6 และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ruraldoctor.or.th/projects/fund-covid19

กองทุนนวัตกรรมเพื่อวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
ในการรักษาไวรัสโควิด -19 และไวรัสอื่นๆ ในอนาคต

           วิกฤตโควิด-19 ทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมาย อุปกรณ์ที่ไว้ป้องกันมีราคาสูงมาก ทำให้โรงพยาบาลและผู้ป่วยไม่สามารถที่จะซื้อได้อย่างพอเพียง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยมีแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือ บุคลากรที่มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมต่างๆ สร้างเครื่องมือทางการแพทย์เหล่านี้ แต่การที่จะเริ่มวิจัยเทคโนโลยีการแพทย์ ต้องอาศัยเงินทุนในการริเริ่ม ซึ่งกองทุนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศไทย ได้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 และตัวอื่นๆ ในอนาคต โดยกองทุนนี้จะให้การสนับสนุนจำนวน 5 โครงการๆ ละไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในค้นคว้าและวิจัย สามารถช่วยเหลือทุนสนับสนุนโครงการได้ที่ https://taejai.com/th/d/medtechcovidfund/

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883159

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน

โครงการ อาสาเยี่ยม โดยมูลนิธิกระจกเงา

           มูลนิธิกระจกเงาพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 โดยการส่งมอบ “กล่องแบ่งปัน” จากผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งภายในบรรจุด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นสำหรับ 1 ครอบครัว ซึ่งมูลนิธิกระจกเงาจะส่งต่อไปยังผู้เดือดร้อนที่ลงทะเบียน ผ่านโครงการอาสามาเยี่ยม เพื่อให้ถึงมือผู้เดือดร้อนทั่วประเทศ โดยสามารถบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง นมเด็ก และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ได้ที่มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือสมทบทุนเข้าบัญชีกองทุนอาสามาเยี่ยม ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 202-258297-5 (ใบเสร็จยังไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: มูลนิธิกระจกเงา หรือหากต้องการเป็นพาร์ทเนอร์จัดทำกล่องแบ่งปัน ติดต่อทาง Line ID : @mirror_org

โครงการ “ช่วยเหลือคนกลุ่มเสี่ยงทั่วไทย” โดย COVID Thailand AID

           COVID Thailand AID คือกลุ่มอาสาสมัครกว่า 300 คนที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวที่มีรายได้น้อย และคนไร้บ้าน ฯลฯ ซึ่งโครงการนี้ ตั้งเป้ายอดบริจาคไว้ที่ 3,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มเสี่ยง 30,000 คน นอกจากนั้นยังเปิดให้ผู้ปรารถนาดีเสนอชื่อผู้อาวุโสหรือผู้พิการที่มีความเสี่ยงสูง หรือคนที่คิดว่าต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ทาง covidthailandaid.com/nominate ซึ่งทางทีมงานจะจับคู่อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบและช่วยเหลือต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ covidthailandaid.com

ช่วยเหลือการศึกษา

“50 บาท ส่งน้องเรียน” โดย มูลนิธิ ยุวพัฒน์

           ทุกคนที่มีโอกาสได้เรียนสามารถส่งต่อโอกาสให้เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้กลับไปเรียน ด้วยการบริจาคเงิน 50 บาท และชวนเพื่อนมาช่วยปลดล็อคการศึกษาของน้องๆ ด้วยกัน เงินบริจาคทั้งหมด คือ ทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการกลับไปเรียนของน้องๆ ในช่วงเปิดเทอม ทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายโรงเรียน ค่ารถโดยสาร ค่าอาหารกลางวัน แต่ละวันไม่ต่ำกว่า 50 บาท ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีมูลนิธิยุวพัฒน์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 095-2-15120-7 และสอบถามเพิ่มเติมที่ https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/home/

โครงการเทอร์โมสแกนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

           โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 220 โรงทั่วประเทศนั้น ได้เปิดเทอมแล้วตั้งแต่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพราะเด็กในโรงเรียนบางส่วนฐานะทางบ้านยากจน จำเป็นต้องพึ่งพิงอาหารกลางวันในโรงเรียน และไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ที่บ้าน โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส จึงร่วมกับ มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และเทใจจัดทำ “โครงการเทอร์โมสแกนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” เพื่อซื้อเครื่องเทอร์โมสแกนชนิดยิงหน้าผากเพื่อเป็นอุปกรณ์วัดไข้ช่วยคัดกรอง และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเด็กๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 220 เครื่อง สำหรับ 220 โรงเรียน ราคาเฉลี่ยเครื่องละ 1,350 บาท เป้าหมายระดมทุน 326,700 บาท มาช่วยกันปกป้องเด็กๆ และเยาวชนให้ได้รับ
การป้องกันดูแลด้วยระบบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นกับโครงการนี้ ติดตามรายละเอียดที่ https://bit.ly/3dXzjq1 หรืออินสตาแกรม https://bit.ly/2LCKBnH

ช่วยเหลือสินค้าชุมชน

ชุมชนชวนช้อป โดย มูลนิธิเอสซีจี

           ตลาดนัดชุมชนออนไลน์บนแพลตฟอร์มเฟสบุค ที่เปิดโอกาสให้คนซื้อและคนขายมาเจอกัน โดยคนขาย(ชุมชน) นำสินค้าของดีของเด็ดจากชุมชนในพื้นที่ของตนซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะ มาแบ่งปันให้กับเพื่อนผู้ซื้อ ที่อยากอุดหนุนสินค้าคุณภาพ สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ www.facebook.com/groups/189454128831939/

ช่วยเหลือสัตว์

โครงการ อาหารให้ช้างแก่ ช้างพิการ ที่ประสบภัยโควิด-19

           ช้างแก่และพิการ 50 เชือกที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมดูแล ส่วนใหญ่ล้วนผ่านการทารุณกรรมมาแทบทั้งสิ้น ช้างแก่ต้องได้รับการดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ เพราะช้างแก่ส่วนใหญ่จะไม่มีฟัน หรือระบบการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องให้อาหารพิเศษ เช่น ข้าวปั้นที่มีส่วนผสม ของข้าวและกล้วย หญ้าก็ต้องผ่านการโม่บด ผลไม้ที่ให้ช้างแก่กินต้องย่อยง่าย ค่าอาหารช้างแก่ต่อวันจะตกอยู่ที่ 1,000 บาท วิกฤตโควิด-19 ทำให้ผู้บริจาคหลักขาดรายได้ ไม่มีเงินมาบริจาค จนไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอ มูลนิธิฯ ขอชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคค่าอาหารช้างได้ที่ https://taejai.com/th/d/foodforsaveelephant/

วิธีแผ่บุญ อ.เจ วัดป่าพระยิ้ม [เมื่อท่านทำบุญ แล้ว แผ่เมตตา ร่วมกัน]

ข้าพเจ้า ขออนุโมทนาบุญให้บิดามารดาในปัจจุบันชาติ และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่
#เทพทุกพระองค์ที่มีบุญร่วมกับข้าพเจ้า
#พระภูมิเจ้าที่ทั้งที่อยู่ที่บ้านและที่ทำงานทุกห้างร้าน ทุกบริษัท ทุกแห่งหนตำบลใด #พร้อมบริวารของท่านทุกพระองค์
#เจ้ากรุงพาลี #แม่พระธรณี #แม่พระคงคา #แม่พระโพสพ
#พระคุณบิดามารดาทุกพระองค์
#พระคุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์
#พระคุณญาติพี่น้องทุกพระองค์
#บริวารของข้าพเจ้าทุกพระองค์
#เจ้ากรรมนายเวรทุกพระองค์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณที่ท่านเมตตาให้ข้าพเจ้าได้ทำบุญ
#จิตภูติทุกพระองค์ #สัมพเวสีทุกพระองค์

SaleHere V2

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเองผ่านประสบการณ์เรียนรู้การใช้ชีวิต 45 ปีที่ผ่านมา เดินทางจนถึงวันนี้ ขอตั้งจิตอุทิศตน ช่วยเหลือคนแบ่งปันวิธีการช่วยทุกคน สร้างรายได้ แบบไม่มีเงื่อนไข ด้วยช่องทางการทำเงินออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว ให้มีรายได้ ใช้ชีวิต สร้างครอบครัว และสังคมต่อไป

สนใจเรียนรู้ สร้างรายได้ ฟรี
lineสาธุ สาธุ สาธุ

One thought on “สะพานบุญ ร่วมบริจาค แบ่งปันช่วยเหลือสังคม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *